ACCRETECH东京精密DM43812测针

ACCRETECH东京精密DM43812测针

ACCRETECH东京精密DM43812测针基本介绍

东京精密粗糙度仪测针:
1、标准型测针DM43801
2、小孔用测针DM43809
3、极小孔用测针DM43811
4、小孔测量用测针DM43812
5、齿轮面测量用测针DM43814
6、深沟,R沟测量用测针DM43815
7、细长小孔测针DM43821
8、低倍率长孔测量用测针DM43822
9、深沟倒角测量用测针DM43827
10、超深沟测量用测针DM43826
11、红宝石测针0102505
12、细长可测量用红宝石测针0102520

公司名称:惠州市精尚仪器设备有限公司
主营产品:光学测量仪器,寿命试验机,硬度计,跌落试验机,环境试验仪器,力学仪器,检漏仪,有害气体检测仪,量仪